Verpleegkundige zorg

Als verpleegkundige help ik mensen met een ziekte, beperking of handicap, in hun thuissituatie of in een zorginstelling.
Tot deze zorg behoren onder andere: persoonlijke verzorging, basiszorg, verpleegtechnische handelingen, coördinerende en begeleidende werkzaamheden. Onderstaand vind u meer toelichting over de verschillende soorten zorg die ik aanbied.

Persoonlijke verzorging en gerelateerde activiteiten:
– Ik lever persoonlijke verzorging zoals het aan- en uitkleden, wassen, afdrogen en verschonen van patiënten en cliënten.
– Samen met de patiënt of cliënt, eventueel in samenspraak met familie, stel ik een zorgplan op maat op – geheel aangepast op de soort behandeling.
– Ik bereid patiënten of cliënten voor op een medische behandeling en bied hen begeleiding in het omgaan met ziekte.

Verder ondersteun ik patiënten in het verpleegproces door het bevorderen of aanleren van zelfredzaamheid.
– Ik stel de familie op de hoogte indien gewenst d.m.v. voorlichting en informatievoorziening.
– Ik observeer patiënten en grijp adequaat in bij het signaleren onregelmatigheden.

Verpleegtechnische handelingen:
– Het aanbrengen van infuus.
– Het afnemen van venapunctie.
– Het geven van injecties.
– Het inbrengen van een katheter of maagsonde.
– Het uitreiken of toedienen van medicijnen.
– Wondverzorging.

Bijkomende handelingen
– Het hanteren van infuus pompen.
– Het toedienen van bloed producten.

Administratieve diensten:
– Het geven van instructie en advies aan patiënten en cliënten.
– Het bijhouden van medische gegevens.
– Overleggen met specialisten.

Ze zullen misschien je naam vergeten,
maar ze zullen nooit het gevoel vergeten dat je ze geeft.

‘Maya Angelou’